AMBIO Helse löser utmaningar inom vården


Brist på resurser inom hälso och omsorgssektorn

Idag jobbar var femte arbetsanställd inom hälso och omsorgssektorn (HO-sektorn). En fortsatt stark resurstillväxt i denna sektor under de kommande tio åren är en av de starkaste långsiktiga framtidsutsikterna man kan göra för svensk ekonomi.

Ökande behov av vårdpersonal

Åldrandet av den svenska befolkningen kommer under de närmsta tio åren leda till en ökad efterfrågan av HO-tjänster. Detta förstärks av politiska önskemål om standardförbättringar som en följd av tillväxten inom både realintäkter och äldres andel av väljarna.

Vi bidrar med personal med hög kompetens

Vi bidrar med personal och erfarenhet!

AMBIO Helse är en privat aktör som bistår den offentliga och privata hälso- och sjukvården.  Vi rekryterar duktiga resurser till våra uppdragsgivare som saknar personal.

Resursbrist

Bristen på resurser inom HO-sektorn, både gällande ekonomi och bemanning, är okänd. Att förbättra tillgången och användandet av dessa är därför av stor betydelse.

Bristen på resurser kräver att en större andel av landets arbetsanställda jobbar inom den sektorn, att import av utländsk arbetskraft samt ökar samt att en större andel av samhällets ekonomiska resurser läggs på detta. Vidare kommer troliga ansträngda statsfinanser göra det nödvändigt med betydlig tillväxt i den privata sektorn. Detta kommer bli extra tydligt när tillväxten i antalet äldre över 80 år skjuter i höjden år 2020.

Vår vision

AMBIO HELSE – BÄTTRE LIV FÖR KONSULTER OCH ANSTÄLLDA INOM HÄLSA OCH SJUKVÅRDEN